HJEM

God fyringsved.
Nøkkelen til vellykket vedfyring
Om du fyrer ved i peis, vedfyrt ovn eller komfyr, er god kvalitetsved – nøkkelen til sikkerhet, effektivitet og bekvemmelighet. Fuktig ved,og vedkubber som er enten for små eller store kan være nokså frustrerende, brenne ineffektivt og danne pipekreosot som kan føre til farlig pipebrann. God planlegging, høsting og lagring av veden er avgjørende for vellykket vedfyring.